top of page
Image by Marjan Blan

סופרויונסיה

- הישרדות בעידן המודרני -

זה אמנם הסיפור שאני כתבתי, אבל זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלנו. 

סיפורו יקום של העולם ושל החיים המתקיימים בו,

מראה לחיינו שמזמינה אותנו  להטיל ספק בקיים 

ולאמץ נקודות מבט ותפיסות חדשות בחיינו.

הספר זמין כעת לרכישה מוקדמת

bottom of page