top of page
Image by Marjan Blan

SUPERVIVENCIA

- SURVIVAL IN THE MODERN ERA -

זה אמנם הסיפור שאני כתבתי, אבל זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלנו. 

סיפורו יקום של העולם ושל החיים המתקיימים בו,

מראה לחיינו שמזמינה אותנו  להטיל ספק בקיים 

ולאמץ נקודות מבט ותפיסות חדשות בחיינו.

הספר זמין כעת לרכישה מוקדמת

bottom of page